Dreamtime Call S.R.L. respectă dreptul decizional aparținând persoanelor fizice cu privire la colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului UE nr. 679/2016, aplicabil începând cu data de 25 Mai 2018. 

Drept urmare, vă rugăm să alocați câteva minute pentru lectura următoarelor precizări formulate în scopul corectei dumneavoastră informări: 

 1. Operatorul/împuternicitul care colectează/prelucrează date cu caracter personal este societateaDreamtimeCall S.R.L. (denumită în continuare „DreamTime Call”), cu sediul social în strada Tăietura Turcului, nr. 47, Parc Industrial Tetarom I, Cluj-Napoca – județul Cluj, identificată prin J12/317/2018 și C.U.I. 38785075, având cont ul bancar numărul RO45BACX0000001607862001  deschis la UniCredit Bank, reprezentată prin administrator Raffay Reka. 
 2. Responsabilul pentru Protecția Datelor din cadrul DreamTime Call este domnul/doamnaHolló Edvárd Andreicare poate fi contactat la numărul de telefon +40 725 320 824 sau la adresa de e-mail gdpr@life-med.eu. 
 3. DreamTime Call va colecta și va prelucra, după caz în funcție de particularitățile raporturilor juridice, următoarele categorii de date cu caracter personal: 
 •  numele și prenumele, adresa de corespondență, adresa de corespondență electronică/numărul de telefon. 
 1. Scopul/scopurileprelucrării datelor și temeiul juridic: după caz, încheierea valabilă a convențiilor, desfășurarea activităților și exercitarea drepturilor sau a intereselor legitime, activitățile circumscrise organizării interne, conform dispozițiilor art. 6 din Regulamentul UE nr. 679/2016 și altor norme din dreptul intern obiectiv.
 2. Datele cu caracter personal vor fi colectate și prelucrate, în esență, astfel: după caz, prin convenții scrise, prin sistemeși platforme informatice.
 3. Destinatarul datelor cu caracter personal este, ca regulă generală, DreamTime Call, partenerul Life Med Parteners S.R.L.și partenerii externi cărora le incumbă obligații juridico-administrative. Cu titlu de excepție, datele pot fi furnizate terților doar în condițiile limitativ prevăzute prin legislația în vigoare și cu respectarea drepturilor persoanelor vizate.
 4. Datelecu caracter personal furnizate sunt obligatorii pentru încheierea valabilă și executarea corespunzătoare a raporturilor juridice, în vederea respectării legislației în vigoare.
 5. Cu privire la datele colectate și prelucrate nu este incident un proces decreare a profilurilor, cu excepția încadrării în criteriile de eligibilitate financiară reprezentate de veniturile obținute, conform algoritmilor proprii societăților terțe cărora le-au fost externalizate  serviciile de simulare/optimizare a creditelor financiare.Orice decizie în sensul instituirii unui proces de creare a profilurilor urmează a fi condiționată de exprimarea consimțământului explicit. 
 6. Intervalul de timp în care datele vor fi stocate este durata necesară pentru desfășurarea activitățilorîntemeiate pe raporturi contractuale și îndeplinirea obligațiilor legale. 
 7. DreamTime Call recunoaște și garantează, între altele, principalele drepturi aplicabile în privința colectării/prelucrării datelor cu caracter personal, precum:
 • dreptul la informare; 
 • dreptul de retragere a consimțământului; 
 • dreptul de acces/rectificare/actualizare a datelor; 
 • dreptul la ștergerea datelor; 
 • dreptul la restricționarea prelucrării; 
 • dreptul de opoziție; 
 • dreptul la portabilitatea datelor; 
 • dreptul de acces la intervenția umană, de exprimare a punctului de vedere și de contestare a deciziei bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri; 
 • dreptul de a formula plângere în fața Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, ale cărei date complete de contact pot fi găsite la adresa web www.dataprotection.ro 

Drepturile sus-menționate și orice alte drepturi sau interese legitime circumscrise protecției datelor cu caracter personal pot fi exercitate prin simpla formulare a unei cereri comunicate DreamTime Call (i) la adresa de corespondență menționată mai sus; (ii) la adresa de e-mail gdpr@life-med.eu  sau (iii) la numărul de telefon +40 725 320 824. 

MENȚIUNE SUPLIMENTARĂ FACEBOOK 

Înainte de a ne contacta, vă rugăm să consultați politica de prelucrare a datelor cu caracter personal. Datele furnizate vor fi destinate menținerii contactului cu dumneavoastră. Datele furnizate nu vor fi utilizate în scop de marketing.  

MENȚIUNE SUPLIMENTARĂ SITE 

Acest site utilizează cookies-uri 

Utilizăm fișiere de tip „cookies” cu scopul de a vă oferi o experiență de navigare îmbunătățită, constând în special, dar nu exclusiv, în personalizarea conținutului acestui site sau în analiza traficului într-o perioadă determinată. Politicile noastre sunt actualizate și conforme dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, putând fi consultate la adresa gdpr@life-med.eu. Prin continuarea navigării pe site-ul https://dreamtimecall.ro/, sunteți de acord cu utilizarea cookies. 

MENȚIUNE SUPLIMENTARĂ SITE

Acest site utilizează cookies-uri

Utilizăm fișiere de tip „cookies” cu scopul de a vă oferi o experiență de navigare îmbunătățită, constând în special, dar nu exclusiv, în personalizarea conținutului acestui site sau în analiza traficului într-o perioadă determinată. Politicile noastre sunt actualizate și conforme dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, putând fi consultate la adresa gdpr@life-med.eu. Prin continuarea navigării pe site-ul sunteți de acord cu utilizarea cookies.

 

SUNT DE ACORDNU SUNT DE ACORD